Abe’s Homemade

Abe’s Homemade

 

 

Snacks

Yogurt…………………………………………………………………………$4.00
Fat-Free vanilla yogurt with fresh blueberries, strawberries, and granola.

Fresh Fruit Salad…………………………………………………………..$4.00
Variety of Fresh Fruits (seasonal).